Welcome to the RSPBA NI website.
McCallum Bagpipes

Piobaireachd Society Vol 14

Tunes

TitleTypeTime Sig.PartsPage #
1Battle of Athole, The Piobaireachd-
2Lament for Cluny Macpherson Piobaireachd-
3Lament for King George III Piobaireachd-
4Left Hand Piobaireachd-
5Melbank's Salute Piobaireachd-
6Nameless (Gun Ainm) Piobaireachd-
7Sir James MacDonald of the Isles Salute Piobaireachd-
8Square Teas March Piobaireachd-
9Sutherlands' Gathering, The Piobaireachd-
10Lament for Alasdair Dearg MacDonnel of Glengarry Piobaireachd-
11John Garve MacLean of Coll's Lament Piobaireachd-
12Blar Vuster Piobaireachd-
13Camerons' March Piobaireachd-
14Chisolm's Salute Piobaireachd-
15Corrienessan's Lament Piobaireachd-
16Duke of Athole's Salute, The Piobaireachd-
17Duntoon's March Piobaireachd-
18Fare Thee Well Donald Piobaireachd-
19Half-finished Piobaireachd, The Piobaireachd-
20Tapotear Choinn Raghnaill Piobaireachd-