Welcome to the RSPBA NI website.
InstaMold NI

Piobaireachd Society Vol 6

Tunes

TitleTypeTime Sig.PartsPage #
1Cumha an Aona Mhic Piobaireachd4/4160
2S Leam Fein an Gleann Piobaireachd2/4162
3Cumha an Chaiptein MacDuighai Piobaireachd4/4164
4Dastirum gu Seinen Piob Piobaireachd4/4166
5Massacre of Glencoe Piobaireachd4/4168
6MacLeod's Short Tune Piobaireachd4/4170
7Port Gearr Mhic Leoid Piobaireachd4/4170
8MacKenzies' March Piobaireachd4/4172
9Tulach Ard Piobaireachd4/4172
10Failte Mhic Dhomhnuill Piobaireachd4/4174
11Duntroon's Salute Piobaireachd4/4174
12Sound of Waves against the Castle of Duntroon Piobaireachd4/4176
13Fuaim na Tuinne ri Duntroin Piobaireachd4/4176
14Castle of Duntroon, Sound of Piobaireachd4/4176
15Alba Bheardarrach Piobaireachd6/8178
16Craig Eallachaidh Piobaireachd3/4180
17Cruinneachadh Granndach Piobaireachd3/4180
18Isebeil Nic Aoidh Piobaireachd4/4182
19Cumha na h'Inghinn Piobaireachd4/4184
20Cumha Tighearna Cheannloch Mu Piobaireachd2/4187
21MacDonald of Kinlochmoidart's, 2nd Piobaireachd2/4188
22Cumha Tighearna Cheannloch Mu, 2nd Piobaireachd2/4188
23Co-aontachadh Piobaireachd4/4190