Piobaireachd Society Vol 5

Tunes

TitleTypeTime Sig.PartsPage #
1Ribean Gorm Piobaireachd3/4127
2Sobieski's Salute Piobaireachd4/4129
3Batal An T-Sraim Piobaireachd4/4131
4Cumha Catriona Piobaireachd4/4133
5Feilte Uilleim Dhuibh Mhic Co Piobaireachd4/4135
6Mal an Righ Piobaireachd4/4137
7King's Taxes Piobaireachd4/4137
8Lasan Phadruig Chaogaich Piobaireachd4/4139
9Cruinneachadh Cloinn Dughaill Piobaireachd4/4141
10John Garve MacLeod of Raasay' Piobaireachd4/4143
11Cumha Iain Ghairbh Mhic Gille Piobaireachd4/4143
12Mary's Praise Piobaireachd4/4145
13Nameless Piobaireachd3/4148
14Cruinneachadh Chloinn an Abba Piobaireachd3/4149
15Spaidsearachd Bhairraidh Piobaireachd3/4151
16Grain in Hides and Corn in Sa Piobaireachd4/4153
17Grain a Seicheanan 'S Sial am Piobaireachd4/4153
18Cumha Mairi Nighean Alasdair Piobaireachd4/4155
19Thainig Mo Righ Air Tir Am Mu Piobaireachd2/4157